Velkommen til Vital Tannhelse

Støtte til tannbehandling

I Norge må man i utgangspunktet selv dekke utgiftene til tannbehandling. Det finnes imidlertid gode regelverk hos HELFO og NAV som beskriver hvilke rettigheter man har til å få dekket tannbehandling.

HELFO gir økonomisk hjelp på bakgrunn av medisinsk tilstand. Det lokale NAV-kontoret dekker utgifter som en del av den sosiale støtteordningen. Tannlegene i Vital Tannhelse har lang erfaring med støtteordninger fra NAV og HELFO, og vil bistå deg med å få den stønaden du har krav på.

 

NAV

Du kan søke NAV om å få dekket hele eller deler av behandlingen dersom du ikke har mulighet til å betale for den selv. Sammen med deg vurderer de ditt behov for økonomisk støtte. Hvor mye du kan få i stønad påvirkes blant annet av din familiesituasjon, hvor mange personer som tilhører husholdningen, samt bosituasjon. NAV vedtar stønaden etter en individuell vurdering i hver enkelt sak.

 

HELFO

HELFO har et eget regelverk som avgjør hvem som skal få dekket utgiftene til tannbehandling. Det er tannlegene som sitter på helsekompetansen, og derfor er det de som har fullmakt til å vurdere hva slags tannbehandling en pasient har behov for. De vil også vurdere om behandlingen dekkes av de såkalte innslagspunktene i regelverket.

HELFO utbetaler støtte etter bestemte takster som dekker deler av behandlingen. Vital Tannhelses tannleger og tannpleiere har en avtale med HELFO om direkte oppgjør. I praksis betaler du kun en egenandel hos tannlegen, da du i ettertid får refundert den delen av behandlingen som direkte dekkes av HELFO.

Tilfeller og tilstander som gir rett til økonimisk støtte til tannbehandling

Etter Folketrygdloven § 5–6 gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilfeller eller tilstander:

 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Hyposalivasjon
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulst i munnhulen, tilgrensende vev eller ellers i hoderegionen
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved spesielle medisinske tilstander
 • Sykdommer og avvik i munn og kjeve
 • Periodontitt
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittavvik
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Tanntap (helt eller delvis) med manglende tenner i underkjeven
 • Allergiske reaksjoner på materialer for tannrestaurering
 • Tannskader ved godkjent yrkesskade
 • Tannskader ved ulykker som ikke er yrkesskade
 • Vesentlig nedsatt evne til egenomsorg hos personer med varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

 

Støtte til behandling av periodontitt og implantat

Hvis du har peridontitt vil du få dekket deler av behandlingen hvis den er lagt opp på en systematisk og målrettet måte for å få bukt med sykdommen. Mangler du én eller flere tenner har du vanligvis krav på å få dekket deler av behandlingen etter en såkalt honorartakst.

HELFO dekker delvis nesten alle typer kirugiske inngrep. For eksempel dekkes behandlingen delvis hvis du er nødt til å operere ut en visdomstann. HELFO dekker ikke vanlig tanntrekking.

Implantatbehandlinger dekkes delvis hvis tennene er mistet etter 1. mai 2002. Det må kunne dokumenteres at tennene er mistet på grunn av spesifikke medisinske tilstander, som for eksempel hyposalivasjon eller marginal periodontitt.

 

Les mer om periodontitt og implantat.

 

Tannskader grunnet andre sykdommer

Dersom du av ulike årsaker ikke klarer å ta vare på seg selv, eller lider av en sykdom som innebærer at du ikke klarer å pusse tennene ordentlig, kan du også få dekket utgifter til tannlege.

Lider av munntørrhet grunnet for eksempel langvarig medisinbruk, og dette påvirker din tannhelse slik at du får oftere og flere kariesangrep i tennene, vil du ha krav på å få refundert behandlingen av HELFO.

Hvis du gnisser tenner så mye at tennene blir nedslitt (attrisjon) kan du få dekket behandlingen med å bygge opp tannsettet. Har du fått store syreskader (erosjon) grunnet for eksempel sure oppstøt, kan du få dekket utgiftene til tannbehandling hvis tilstanden innebærer funksjonelle problemer med å tygge og gir store estetiske problemer.

 

Økonomisk støtte til tannbehandling etter arbeidsulykke

HELFO dekker deler av tannbehandlingen dersom du skulle komme til å skade tennene dine i en arbeidsulykke. Du må få bekreftet arbeidsulykken av NAV. HELFO gir også økonomisk støtte til behandlinger av tannskader dersom du lider av en sykdom som kan gi fallskader, for eksempel epilepsi. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall.

Våre klinikker

Din lokale klinikk

Velg din lokale klinikk for å se kontaktinformasjon, åpningstider og aktuelle tilbud

Alta

Bodø

Indre Arna

Majorstuen